1% podatku w zeznaniu na Wilki Morskie

Jako ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) gorąco zapraszamy do wpisywania w deklaracje podatkowe danych naszego klubu. Przekazując nam 1% z własnego PIT nie stracisz ani złotówki, a dołożysz swoją cegiełkę do szkolenia zawodników w naszym kubie.

Jak tego dokonać? Nic prostszego! Deklaracja podatkowa zawiera 2 pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. Należy w nie wpisać:
•    nasz numer KRS:  0000 339 377 (nie musisz wpisywać naszej nazwy),
•    przekazywaną kwotę (nieprzekraczającą 1% Twojego podatku).

Od początku istnienia, wspieramy szczecińskie dzieciaki i młodzież w realizacji ich pasji - gry w koszykówkę. Warto nam zaufać, gdyż Wilki Morskie to jakość, rzetelność i siła. Państwa 1% podatku zostanie zagospodarowany uczciwie i solidnie, wyłącznie na cele statutowe naszego klubu.

Kto może przekazać 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego?

    podatnik rozliczający się  metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ( PIT 28 )
    podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT 36, PIT 37)
    podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ( PIT 36)
    podatnik objęty liniową, 19- procentową stawką podatku ( PIT 36L)
    emeryt ( PIT 37)
    podatnik którego rozlicza pracodawca ( PIT 40)
    podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych

Pamiętaj że...

Jako podatnik masz prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę w PIT.

Ponadto każdy podatnik może w tym roku zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel, ale ten cel musi być spójny ze statutem organizacji), w rubryce inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem. W ten sposób stowarzyszenie, fundacja czy inna OPP będzie mogła dotrzeć do swoich darczyńców.

Każdy podatnik ma prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego także w korekcie zeznania podatkowego.

1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie. Jeżeli podatnik złoży zeznanie roczne już w styczniu, nie przyspieszy przelewu na rzecz organizacji. Jeżeli jednak złoży zeznanie po terminie, tj. po 30 kwietnia  (a ryczałtowcy po 1 lutym ), wówczas urząd skarbowy pieniędzy już nie przekaże, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej - organizacje 1% podatku stracą.

Urząd Skarbowy właściwy w sprawach zeznań rocznych PIT przekazuje w terminie do 31 lipca. 1% podatku należnego na rzecz wskazanej przez podatnika w PIT rocznym organizacji pożytku publicznego.

Więcej o przekazywaniu 1% podatku organizacjom OPP można przeczytać pod adresem http://poradnik.ngo.pl/jeden-procent

Darowizna na cele statutowe na rzecz Wilków Morskich !

Wpłacając darowiznę na rzecz naszego klubu odliczysz sobie od podatku dochodowego od 6 do 10% !

Wilki Morskie działają w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dzięki temu kwota darowizny (dokonanej przelewem) może być odliczona od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym (PIT-37 lub PIT-36).

Dowiedz się więcej...

Najbliższe spotkania

Hala: SP 16 So, 28. Kwi. 2018 10:00
Wilki Morskie Szczecin
Wilki Morskie
King BC II Szczecin
King BC II
-:-

Sponsorzy i partnerzy

Początek strony
facebook