Poniżej przedstawiamy przepisy, zgodnie z którymi przebiegać będą wszystkie spotkania w ramach II Turnieju Niepodległościowego o Puchar Prezesa PZKosz.

Rozmiar piłek
Turniej rozgrywany będzie piłkami nr 6 w kategorii dziewcząt oraz nr 7 w kategorii chłopców.
Czas gry:
- 4 x 8 minut czystego czasu gry.
- w przypadku, gdy w ostatniej kwarcie jedna z drużyn prowadzi różnica większą niż 20 punktów, zegar gry nie będzie zatrzymywany na przerwy w grze po za rzutami osobistymi i dłuższymi przerwami ( kontuzje zawodnika, sporne i dyskusyjne sytuacje podczas spotkań ).
- przerwy pomiędzy wszystkimi kwartami mogą wynieść maksymalnie 2 minuty ( dotyczy to również przerwy w połowie spotkania ).
Dogrywki przy remisie:
- czas gry - 3 min.
- przysługuje 1 przerwa na żądanie w kolejnej dogrywce,
- obowiązuje przepis o przeniesieniu piłki na pole ataku.
Przerwy na żądanie trenerów
- Drużynie przysługują 3 przerwy na żądanie w podstawowym czasie gry. 1 przerwa przysługuje tylko w pierwszych dwóch kwartach spotkania, w 3 i 4 kwarcie, każdy z trenerów ma do dyspozycji 2 przerwy na żądanie.

System zmian.
W turnieju  od początku spotkania obowiązuje dowolność zmian.

Pozostałe przepisy:
Zgodnie z oficjalnymi przepisami rozgrywek koszykówki.

Darowizna na cele statutowe na rzecz Wilków Morskich !

Wpłacając darowiznę na rzecz naszego klubu odliczysz sobie od podatku dochodowego od 6 do 10% !

Wilki Morskie działają w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dzięki temu kwota darowizny (dokonanej przelewem) może być odliczona od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym (PIT-37 lub PIT-36).

Dowiedz się więcej...

Sponsorzy i partnerzy

Początek strony
facebook