Przekaż 1,5% swojego podatku Wilkom Morskim

Jako ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) gorąco zapraszamy do wpisywania w deklaracje podatkowe danych naszego klubu. Przekazując nam 1,5% z własnego PIT nie stracisz ani złotówki, a dołożysz swoją cegiełkę do szkolenia zawodników w naszym kubie.

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS naszego klubu 0000339377 oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.

Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Od początku istnienia, wspieramy szczecińskie dzieciaki i młodzież w realizacji ich pasji – gry w koszykówkę. Warto nam zaufać, gdyż Wilki Morskie to jakość, rzetelność i siła. Państwa 1,5 % podatku zostanie zagospodarowany uczciwie i solidnie, wyłącznie na cele statutowe naszego klubu.

Kto może przekazać 1,5% podatku Organizacji Pożytku Publicznego?

podatnik rozliczający się metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ( PIT 28 )
podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT 36, PIT 37)
podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ( PIT 36)
podatnik objęty liniową, 19- procentową stawką podatku ( PIT 36L)
emeryt ( PIT 37)
podatnik którego rozlicza pracodawca ( PIT 40)
podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych

Pamiętaj że…

Jako podatnik masz prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę w PIT.

Ponadto każdy podatnik może w tym roku zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1,5% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel, ale ten cel musi być spójny ze statutem organizacji), w rubryce inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem. W ten sposób stowarzyszenie, fundacja czy inna OPP będzie mogła dotrzeć do swoich darczyńców.

Każdy podatnik ma prawo przekazać 1,5% organizacji pożytku publicznego także w korekcie zeznania podatkowego.

1,5% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie. Jeżeli podatnik złoży zeznanie roczne już w styczniu, nie przyspieszy przelewu na rzecz organizacji. Jeżeli jednak złoży zeznanie po terminie, tj. po 30 kwietnia (a ryczałtowcy po 1 lutym ), wówczas urząd skarbowy pieniędzy już nie przekaże, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej – organizacje 1,5% podatku stracą.

Urząd Skarbowy właściwy w sprawach zeznań rocznych PIT przekazuje w terminie do 31 lipca. 1,5% podatku należnego na rzecz wskazanej przez podatnika w PIT rocznym organizacji pożytku publicznego.

Więcej o przekazywaniu 1,5% podatku organizacjom OPP można przeczytać pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/jak-przekazac-1-proc-na-opp/