Po prawie dwumiesięcznej przerwie, od 1 czerwca br. Polski Związek Koszykówki na mocy współpracy z Urzędem Miasta Szczecin wznawia zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki ( SMOK ).
Zajęcia prowadzone są w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo od czerwca do listopada z przerwą w sierpniu. Zajęcia odbywają się w ścisłej współpracy ze szczecińskimi szkołami podstawowymi w trzech grupach wiekowych.:

  • dla uczniów klas V szkół podstawowych ( chłopcy i dziewczęta z rocznika 2008 i młodsi ) zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki o godz.14:00 Trenerem prowadzącym jest Marek Żukowski
  • dla uczniów klas IV szkół podstawowych ( chłopcy i dziewczęta z rocznika 2009 i młodsi ) zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o godz.17:00 Trenerem prowadzącym jest Essaid Hamdaoui
  • dla uczniów klas I – III szkół podstawowych ( chłopcy i dziewczęta z rocznika 2010 i młodsi ) zajęcia odbywają się we wtorki i piątki o godz. 14:00. Trenerem prowadzącym jest Andrzej Kanigowski

Wszystkie zajęcia z powodu obostrzeń związanych z Covid odbywają się na boisku Orlik Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40. Na zajęcia mogą uczęszczać dzieci ze wszystkich szkół w Szczecinie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na zajęcia. Udział dzieci w zajęciach jest bezpłatny.

Zajęcia w związku z obostrzeniami Covid będą prowadzone przy zachowaniu wszystkich wytycznych opracowanych przez PZKosz w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, z którymi można zapoznać się pod tym adresem

SMOK PZKosz, czyli Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki Polskiego Związku Koszykówki dla chłopców działa na terenie Szczecina już od września 2016 roku Program jest skierowany do uczniów klas I – V ze szczecińskich szkół i nie tylko. Projekt, zorganizowany przez Polski Związek Koszykówki, finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Miasta Szczecin.

Program SMOK ma na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz rozpropagowanie koszykówki i wprowadzenie w jej tajniki jak największej ilości adeptów. PZKosz na mocy porozumienia z gminami w całej Polsce powołał 71 takich ośrodków. Jeden z nich powstał w Szczecinie – w Szkole Podstawowej nr 35.

We wszystkich ośrodkach zorganizowano grupy treningowe dla poszczególnych poziomów. Ich zajęcia odbywają po południu się dwa razy w tygodniu, prowadzą je trenerzy klubu KK Wilki Morskie Szczecin.

W projekcie, uczestniczy blisko pięćdziesiątka dzieci. Duża ich część to uczniowie danych szkół, lecz mamy stale powiększającą się grupę uczestników z innych szczecińskich szkół. Wszystkie szkoły zostały wyposażone w sprzęt sportowy niezbędny do treningu: piłki, płotki, drabinki koordynacyjne, dryblerki, D-many, poduszki stabilizujące i inne, zakupione ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Miasta Szczecin. Z tych samych środków finansowana jest również praca trenerów. Gmina Miasto Szczecin zapewnia natomiast obiekty sportowe.

Przekaż 1,5% swojego podatku Wilkom Morskim