Informujemy, iż Departament Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu od 1 maja br. zezwolił na wznowienie zajęć w ramach programu Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki PZKosz.

Program SMOK zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.04.2021, od maja 2021r.  może wznowić proces szkolenia na obiektach sportowych z zachowaniem wszystkich reżimów sanitarnych związanych z trwającą pandemią.

Zajęcia prowadzone są w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo Zajęcia odbywają się w ścisłej współpracy ze szczecińskimi szkołami podstawowymi w trzech grupach wiekowych.:
– dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych ( dziewczęta z rocznika 2009 i młodsze ) zajęcia odbywają się we wtorki i  czwartki w godz.17:45 – 19:15. Trenerem prowadzącym jest Tomasz Wawruszczak
– dla uczniów klas III – IV – szkół podstawowych ( chłopcy z rocznika 2010 i młodsi ) zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godz.17:00 – 18:30 Trenerem prowadzącym jest Andrzej Kanigowski
– dla uczniów zerówek oraz klas I – II szkół podstawowych ( chłopcy z rocznika 2013 i młodsi ) zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 18:30 – 20:00. Trenerem prowadzącym jest Andrzej Kanigowski.

Wszystkie zajęcia odbywają się na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40. Na zajęcia mogą uczęszczać dzieci ze wszystkich szkół w Szczecinie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na zajęcia.

SMOK PZKosz, czyli Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki Polskiego Związku Koszykówki dla dzieci działa na terenie Szczecina już od września 2016 roku Program jest skierowany do uczniów klas I – V z szczecińskich szkół i nie tylko. Projekt, zorganizowany przez Polski Związek Koszykówki, finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Gminy Miasta Szczecin.

Program SMOK ma na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz rozpropagowanie koszykówki i wprowadzenie w jej tajniki jak największej ilości adeptów. PZKosz na mocy porozumienia z gminami w całej Polsce powołał 71 takich ośrodków. Jeden z nich powstał w Szczecinie – w Szkole Podstawowej nr 35. We wszystkich ośrodkach zorganizowano grupy treningowe dla poszczególnych poziomów.  Ich zajęcia odbywają po południu się dwa razy w tygodniu, prowadzą je trenerzy klubu KK Wilki Morskie Szczecin.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pod adresem biuro@wmsz.pl, lub telefonicznie z trenerami prowadzącymi pod nr telefonu 782 134 709.


Przekaż 1,5% swojego podatku Wilkom Morskim