Zarząd Klubu Koszykówki Wilki Morskie zatwierdza wysokość opłat w sezonie 2019/2020

 1. Składki członkowskie prosimy wpłacać na konto BNP Paribas  61 1600 1260 1843 3062 0000 0001, z dopiskiem Składka  członkowska za ____ ( imię i nazwisko zawodnika )
  • Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ZOZKosz ( od u12 do u20 ):
   • 120 zł miesięcznie – przez okres 10 miesięcy (płatne do 10 każdego miesiąca – wrzesień 2019 – czerwiec 2020 ), lub
   • 1050 zł – wpłata jednorazowa ( do 10.10.2019r. ) , lub
   • 1100 – płatne w 2 ratach:  Pierwsza rata do 10 października 2019 roku w wysokości 550 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt zł) Druga rata do 10 lutego 2020 roku w wysokości 550 zł(słownie: pięćset pięćdziesiąt zł)
    Przypominamy iż składka członkowska jest opłatą członkowską, która przeznaczona jest na działalność statutową klubu ( opłaty za licencje, transport, spotkania itp. ), a nie opłatą za udział w treningach.
 2. Udział w turniejach towarzyskich:
  Rodzice zawodników i zawodniczek wyznaczonych przez trenera do uczestnictwa w turnieju dokonują opłat za wyżywienie i zakwaterowanie podczas pobytu na turnieju oraz za transport na zawody
 3. Udział w rozgrywkach ligowych oraz turniejach mistrzowskich
  Wszelkie opłaty ( zgłoszenia do zawodów, wyżywienie, zakwaterowanie, transport ) są dokonywane przez klub.
 4. Postanowienia końcowe
  Rodzice lub opiekunowie prawni mogą wnioskować do Zarządu Klubu o obniżenie opłat wynikających z Regulaminu Opłat. Wnioski składane są za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@wmsz.pl do dnia 7.10.2019r.

Przypominamy również iż:

 • Wpłaty składek na stowarzyszenie OPP jakim jest nasz klub w formie darowizny, mogą być odliczane w rocznym zeznaniu podatkowym ( PIT ) ( zgodnie z Ordynacją Podatkową ) – więcej informacji można uzyskać pod tym adresem
 • O przekazywaniu 1% swojego podatku na nasze stowarzyszenie przy okazji składania rocznego rozliczenia podatkowego PIT  więcej można przeczytać pod tym adresem

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Klubu w dniu 13.09.2019r.

Przekaż 1,5% swojego podatku Wilkom Morskim