Informujemy, iż w Szkole Podstawowej nr 35, z którą nasz klub współpracuje, kontynuowane są bezpłatne zajęcia z koszykówki dla dzieci i młodzieży w ramach programu Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki PZKosz (SMOK).

Zajęcia prowadzone są w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo. Zajęcia odbywają się w ścisłej współpracy ze szczecińskimi szkołami podstawowymi w trzech grupach wiekowych.:
– dla uczniów klas VI-VII szkół podstawowych ( chłopcy z rocznika 2010 i młodsi ) zajęcia odbywają się we wtorki i  czwartki w godz.17:00 – 18:30. Trenerem prowadzącym jest Andrzej Kanigowski
– dla uczniów klas V – VI – szkół podstawowych ( chłopcy z rocznika 2011 i młodsi ) zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godz.17:00 – 18:30 Trenerem prowadzącym jest Łukasz Łoziński
– dla klas III – IV szkół podstawowych ( chłopcy z rocznika 2013 i młodsi ) zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 18:30 – 20:00. Trenerem prowadzącym jest Andrzej Kanigowski.

Wszystkie zajęcia odbywają się na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40. Na zajęcia mogą uczęszczać dzieci ze wszystkich szkół w Szczecinie. Udział w zajęciach jet bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na zajęcia.

SMOK PZKosz, czyli Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki Polskiego Związku Koszykówki dla dzieci działa na terenie Szczecina już od września 2016 roku Program jest skierowany do uczniów klas III – VIII ze szczecińskich szkół i nie tylko. Projekt, zorganizowany przez Polski Związek Koszykówki, finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i turystyki oraz Gminy Miasta Szczecin.

Program SMOK ma na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz rozpropagowanie koszykówki i wprowadzenie w jej tajniki jak największej ilości adeptów. PZKosz na mocy porozumienia z gminami w całej Polsce powołał 71 takich ośrodków. Jeden z nich powstał w Szczecinie – w Szkole Podstawowej nr 35. We wszystkich ośrodkach zorganizowano grupy treningowe dla poszczególnych poziomów.  Ich zajęcia odbywają po południu się dwa razy w tygodniu, prowadzą je trenerzy klubu KK Wilki Morskie Szczecin.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pod adresem biuro@wmsz.pl, lub telefonicznie z trenerami prowadzącymi pod nr telefonu 782 134 709.

Przekaż 1,5% swojego podatku Wilkom Morskim